Monitorowanie stanu płaszcza pieca obrotowego

Aplikacja:

Pomiar rtęci w spalinach

Zastosowanie: Elektrownie opalane węglem, spalarnie odpadów, przemysł z gazami zawierającymi rtęć

Gasmet CMM


Najniższy zakres w certyfikacie QAL1

0 - 5 μg/m3


Karta produktu
Biała księga
Pomiar rtęci

Wstęp

Firma Gasmet wprowadziła na rynek nowy system ciągłego monitoringu rtęci. System działa w oparciu o technologię CVAF (fluorescencja atomowa zimnych par - Cold Vapuor Atomic Fluorescence). System składa się z zabudowanego w klimatyzowanej szafie analizatora, pompy, automatycznego kalibratora oraz generatora azotu.

Gasmet CMM jest kompleksowym systemem odpowiadającym najnowszym stawianym wymogom. System wymaga minimalnej obsługi i jest doskonałym rozwiązaniem dla wymagających warunków przemysłowych.

Gasmet CMM może mierzyć najniższe stężenia rtęci całkowitej w próbce mocno zapylonej i zawierającej SO2. Potencjalne ryzyko zakłóceń pochodzących od SO2 jest całkowicie wyeliminowane poprzez zastosowanie metody rozcieńczeniowej.

Brak interferencji – dokładny i wiarygodny pomiar

Próbka pobierana jest z kanału spalin za pomocą sondy rozcieńczeniowej i grzanego węża. Zarówno sonda jak i wąż mają specjalne wykonanie zaprojektowane dla rtęci i zapewniające prawidłowy pobór w trudnych warunkach procesowych. Zastosowanie w systemie spektrometu CVAF pozwoliło na uzyskanie doskonałej dokładności i progu detekcji na poziomie 0,02 μg/Nm3.

Największym zagrożeniem mającym wpływ na dokładność pomiaru rtęci są interferencje pochodzące od innych składników znajdujących się w próbce. Najistotniejsze znaczenie ma wpływ O2, CO2, SO2 i H2O. Mają one niższy sygnał fluorescencyjny od atomów Hg. Aby wpływ ten wyeliminować zastosowano system rozcieńczeniowy. Do rozcieńczenia próbki używany jest azot, wytwarzany w zabudowanym w szafie generatorze. Ze względu na to, że próg detekcji analizatora jest dużo niższy niż wymagany zakres pomiarowy dla niskich stężeń rtęci proces rozcieńczania nie wpływa na dokładność i czułość analizatora. Pomiar rtęci w gazie, który w 98% składa się z azotu gwarantuje stabilny i spójny pomiar bez względu na użyte paliwo czy metodę oczyszczania gazów.

Wykres systemu do pomiaru rtęci

Metoda pomiarowa

Spektrometr CVAF pracuje w oparciu o technikę fluorescencji atomowej zimnych par. Sam spektrometr mierzy rtęć atomową. Aby zmierzyć rtęć całkowitą, łącznie z jej tlenkami, stosowany jest termiczny konwerter przekształcający wszystkie postaci rtęci m.in. chlorki w rtęć atomową mierzoną przez analizator. Konwerter sprzężony jest z celą pomiarową w celu minimalizazji ryzyka dalszych reakcji wprowadzających atomy rtęci ponownie w formy tlenków pomiędzy spektrometrem a konwerterem. Metoda nie wymaga zastosowania chemii mokrej lub pułapek powlekanych złotem. Kalibracja całego systemu przebiega automatycznie, przy użyciu wbudowanego kalibratora.

NIEZAWODNY NAWET W TRUDNYCH WARUNKACH

System przeszedł pomyślnie testy na wielu instalacjach, takich jak: elektrownie węglowe, spalarnie odpadów, cementownie. Charakteryzuje się długoterminową stabilnością oraz wysoką dyspozycyjnością >99%. Biorąc pod uwagę reaktywny charakter rtęci została podjęta szczególna ostrożność mająca na celu zapewnienie, że rtęć występująca w spalinach nie została zaabsorbowania w pyle zbierającym się w filtrach sondy probierczej. System Gasmet CMM zawiera mniejszy element filtracyjny, który minimalizuje ilość pyłu odkładającego się na filtrze oraz dwu stopniowy mechanizm przedmuchu wstecznego. Przedmuch najpierw usuwa pył z elementu filtracyjnego a następnie usuwa pył z rurki probierczej sondy z powrotem do procesu.

Zalety

 • Dokładny
 • Bardzo niski próg detekcji (ng/Nm3)
 • Brak potrzeby dodatkowych odczynników, pułapek pokywanych złotem, skruberów kwasów i dodatkowych gazów
 • Niezawodny
 • Prosty w obsłudze
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Krótki czas odpowiedzi
 • Możliwość kalibracji roztworem chlorku rtęci lub azotem, parami rtęci w celu spełnienia wymogów norm EU i US

Zastosowanie

 • Elektrownie opalane węglem
 • Spalarnie odpadów
 • Przemysł z gazami zawierającymi rtęć (kopalnie, produkcja kwasu siarkowego)

Dane techniczne

 • Metoda pomiarowa: fluorescencja atomowa zimnych par CVAF
 • Certyfikowane zakresy pomiarowe: 0 - 5 μg/m3
 • Próg detekcji: 0.02 μg/m3
 • Temperatura pracy: 5 - 40°C
 • Czas odpowiedzi T90: ‹ 120 s
 • Zasilanie: 400VAC 3f 50Hz
 • Sonda: SS316, części zwilżalne pokryte warstwą posywującą, temp. pracy max. 250°C, dł. 122cm
 • Linia grzana: wbudowane rurki z PFA i PTFE do przesyłu próbki, gazu kalibracynego, powietrza i azotu
 • Wyjścia: 4-20mA
 • Wymiary szafy: 2030x600x600 (klimatyzacja na górze szafy)
 • Waga: 230kg
 • IP: szafa IP54, klimatyzator IP34